contact us

Contact information

联系方式

上海东苑房地产开发(集团)有限公司

地址:上海市闵行区报春路229号

邮编: 201100

电话: +86 21 64125656

传真: +86 21 64135965

网站: www.dongyuansh.com

关注东苑

东苑丽宝广场

地址:上海市闵行区莘松路58号

邮编: 201100

电话: +86 21 64125656

1501493073141144.png

关注我们

恒福新天地酒店公寓

地址:上海市闵行区七莘路765弄1号

邮编: 201100

电话: +86 21 64986699

1501550096894716.png

关注我们